consell català

El govern de la Generalitat ha aprovat transferir al Consell Català de l’Esport vuit milions d’euros per atendre les dues convocatòries públiques d‘ajust extraordinaris a causa de la covid-19. A aquests ajuts hi poden optar les entitats gestores d’instal·lacions esportives i les entitats organitzadores de competicions esportives d’àmbit català, a escala federat i escolar.

En espera que s’obri el termini de la convocatòria

L’executiu ha autoritzat aquesta transferència de crèdits dels Fons extraordinaris del 2021. L’objectiu d’aquests ajust és continuar ajudant el sector esportiu a minimitzar l’impacte econòmic que les mesures per frenar la pandèmia han tingut i tenen en la seva activitat.

Aquesta partida de vuit milions se suma a una d’anterior de 15 milions per dotar el Consell Català de l’Esport dels fons necessaris per impulsar aquesta doble línia d’ajust per a entitats afectades per la covid-19 durant el 2021. Les bases d’aquests ajust estan publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en els propers dies se n’obriran les convocatòries.