El govern ha actualitzat la guia La violència sexual a l’esport – Guia per a persones adultes: (Re)conèixer, parlar i actuar”, creada l’any 2005. La presentació s’ha dut a terme al Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Doctor Melcior Colet de Barcelona. Aquesta guia va dirigida a tots els agents que formen part del sistema esportiu. El projecte s’emmarca en les actuacions previstes en el Programa dones i esport.

(Re)conèixer, parlar i actuar

Aquesta guia va ser creada l’any 2005 pel Consell Català de l’Esport. L’objectiu d’aquesta nova reformulació és convertir-la en eina de referència en la tasca de conscienciació, visibilització i elaboració de plans d’actuació que treballin vers la prevenció, la detecció i l’abordatge de la violència sexual en contextos esportius.

Trencar el silenci

La doctora Montse Martín, professora de sociologia de l’esport i l’activitat física i de metodologia de la recerca de la Universitat de Vic, ha destacat la importància de “trencar el silenci”. A més també ha fet esment de les dades extretes a 72 entrevistats que han estat víctimes de violència sexual. Les xifres d’aquest estudi són: 61 % de violència sexual de contacte físic, 58 % de comportaments transgressors i 46 % de violència amb contacte.