Fundació Barça

La Fundació Barça i la Fundació Niarchos Foundation (SNF) han arribat a un acord de col·laboració per lluitar contra les conseqüències de la crisi del coronavirus. L’acord destinarà ajudes econòmiques per a beques menjador, accés a aliments per a famílies vulnerables, suport a les persones sense llar, suport psicosocial a la gent gran i sensibilització per prevenir la pandèmia.

Totes aquestes actuacions es gestionaran a través del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i del programa Creu Roja Respon. La destinació de les ajudes és a famílies i col·lectius que necessiten aquest suport en aquests moments excepcionals. Aquest compromís de la Fundació Stavros Niarchos forma part de la seva recent iniciativa solidària mundial de 100 milions d’euros dedicada a donar suport a diverses causes en la lluita contra la covid-19.

Beques menjador

L’aportació a aquestes beques menjador es destinarà a completar les que fa el Departament d’Educació de la Generalitat. La dotació és per a alumne, per a dia lectiu, i es fan càrregues quinzenals. Les càrregues són a les targetes moneder que va posar en funcionament el departament.

Suport a les persones vulnerables

L’acord preveu a través de la Creu Roja una aportació econòmica que permetrà atendre les necessitats de més de 700 persones en situació de vulnerabilitat. Es gestionarà mitjançant el programa Creu Roja Respon, posat a disposició de la població més vulnerable. En una primera fase d’emergència s’han prioritzat:

  • Distribució de productes de primera necessitat (aliments, productes d’higiene personal i productes de neteja per a la llar) a les famílies en situació de vulnerabilitat.
  • Prevenció en salut, a través de campanyes sobre les mesures preventives davant la covid-19, adreçades a la població en general.
  • Acompanyament psicosocial de les persones grans, especialment afectades per la pandèmia, i les persones cuidadores.
  • Suport a les persones en situació d’extrema vulnerabilitat, com ara les persones sense llar.