instal·lacions esportives

El Consell Català de l’Esport obrirà aquest dilluns, 30 de novembre, el termini per optar a les ajudes per compensar el tancament de les instal·lacions esportives. La convocatòria és de 25 milions d’euros i poden optar-hi els titulars de la gestió d’instal·lacions esportives, siguin entitats o empreses. No poden demanar aquests ajuts els ens locals i els autònoms.

Cinc dies per demanar les ajudes

El termini per presentar aquestes sol·licituds serà de cinc dies, des d’aquest dilluns i fins divendres vinent, 4 de desembre. El repartiment dels ajuts es basarà en els metres quadrats de superfície de l’espai esportiu de la instal·lació. L‘ordre de les peticions no es tindrà en compte per establir l’atorgament dels ajuts, però sí que es valoraran prioritàriament les instal·lacions més petites.

Tal com estableixen les bases de la convocatòria, publicades aquest divendres al DOGC, poden optar a aquests ajuts els titulars de la gestió d’instal·lacions esportives a Catalunya que hagin patit el tancament d’aquests espais durant el mes de novembre del 2020. Té consideració de gestor una entitat o empresa que disposa d’una acreditació documental que l’habilita per a l’explotació o gestió de l’espai esportiu en cessió administrativa, contracte de gestió. En canvi, en queden exclosos ens locals de Catalunya, per als quals el Govern va crear un fons extraordinari addicional 2020, així com les persones jurídiques participades en més d’un 50 % per capital públic i els professionals autònoms, que també disposen d’una partida específica d’ajuts.

L’ajut consisteix en una aportació única per sol·licitant, en funció dels metres quadrats de la superfície dels espais esportius de la instal·lació esportiva recollida al Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya. En cas que el sol·licitant gestioni més d’una instal·lació esportiva afectada per la suspensió de l’obertura al públic, l’import màxim de l’ajut serà de 250.000 euros.