Us presentem en Dani Nafría, un esportista amputat d’una cama que ha aconseguit acabar la Titan Desert. Tot i la duresa de la prova, el Dani no es va rendir i actualment pot dir que ell és un dels dos únics ciclistes amputats que han pogut acabar-la.