JUAN LUIS GIMÉNEZ DE CISNEROS, president de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol "El nou president que hi ha de l'IBA, que és el Beisbol Internacional Amateur, està lluitant per fusionar amb una sola federació beisbol i softbol per tornar a lluitar que el beisbol i el softbol siguin olímpics. No ho crec que per a 2016, no ho crec. Ara, més endavant pot ser, perquè aquestes coses no són fàcils. S'està intentant, però ho dubto que amb tan poc temps pugui ser una altra vegada, tant de bo ho desitjaríem tots que tornés a ser olímpic."

El beisbol va començar a ser esport olímpic l’any 1992 i a Londres per primera vegada ho ha deixat de ser. Les disputes entre les federacions de beisbol i softbol van facilitar la feina del Comitè Olímpic per excloure aquest esport de la llista de disciplines esportives olímpiques. Ara volen recuperar el terreny perdut, però hi ha molta feina per fer i sembla difícil que tornin al panorama olímpic a Rio 2016.