El Barça, contra el frau i la revenda

El Barça està disposat a lluitar contra les xarxes i les persones implicades en el frau i la revenda d’entrades. És el que ha explicat aquest dijous el portaveu del FC Barcelona, Josep Vives. Vives ha dit que la voluntat del club és posar fi a les xarxes organitzades d’una manera contundent. El portaveu ha recordat que el mes de maig, durant l’últim clàssic al Camp Nou, el Barcelona va intervenir entrades falsificades. En total, implicaven a 2.822 socis titulars d’un abonament a l’estadi. La Comissió de Disciplina del club ha decidit expulsar 33 socis, que, per tant, perdran la seva condició d’abonats. Més de 100 socis van aportar informació per detectar aquests frau. Les entrades falsificades tenien un codi QR relacionat amb l’abonament i no pas amb les entrades. A causa d’això, el club va poder detectar les entrades falsificades. Vives ha assegurat que ara el Barça interposarà una querella criminal contra els presumptes responsables d’aquestes xarxes organitzades per al frau i la revenda.

El Barça lluita contra el frau i la revenda

El club va decidir la suspensió cautelar dels 2.822 abonaments intervinguts. A més, va procedir a obrir expedients mitjançant la Comissió de Disciplina. Durant 15 dies els afectats van poder presentar-hi al·legacions i ara, un cop escoltades, segons Vives en un procés transparent, s’han decidit les sancions. El portaveu ha recordat la col·laboració del club amb la Fiscalia del TSJC i la policia judicial, després d’haver notificat l’inici de la investigació.

 

El Barça imposa fins a cinc tipus de sancions diferents

El club ja ha començat a notificar les sancions imposades per la Comissió de Disciplina als socis

  • sis mesos de suspensió de la condició de soci per als que han col·laborat a l’hora de donar informació sobre els tercers implicats (124 socis)
  • 10 mesos de suspensió de la condició de soci per als que han rescabalat el perjudici causat (511 socis)
  • 14 mesos de suspensió de la condició de soci per als que han reconegut els fets (481 socis)
  • 18 mesos de suspensió de la condició de soci per als quals s’han oposat a l’acció empresa pel club o bé no han formulat al·legacions (1.673 socis)
  • Expulsió permanent i definitiva com a socis del club per a tots aquells que hagin estat reincidents (33 socis)

El Barça lluita contra el frau i la revenda

 

En totes les sancions temporals imposades es fixa com a data d’inici de la suspensió l’11 de maig del 2018. Els socis que vulguin oposar-s’hi disposen de 40 dies naturals per emprendre l’acció corresponent davant la jurisdicció ordinària.