Camp Nou

El Camp Nou per primera vegada a la història del FC Barcelona serà l’escenari de l’Assemblea de Socis Compromissaris. Serà el diumenge 20 de juny i no el 4 de juliol com s’havia anunciat en un principi. La primera convocatòria serà a les 15 h i la segona a les 15.30.

Aquesta assemblea, segons el mateix club, serà d’una banda excepcionalment ordinària, ja que correspondrà a la temporada 2019-20, que no es va poder celebrar en el termini establert als Estatuts a causa de la pandèmia; i, de l’altra, també extraordinària respecte a altres temes.

Els punts de l’Assemblea

L’Assemblea de Socis Compromissaris constarà de 10 punts i serà la primera de Joan Laporta des que va tornar a la presidència del club:

  1. Informa del president
  2. Informe i aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici econòmic corresponent a la temporada 2019-20 segons comptes formulats, aprovats i signats en data 17 d’agost del 2020 per la Junta Directiva vigent en aquella data.
  3. Informe i aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici econòmic corresponent a la temporada 2020-21 aprovat en data 26 d’octubre del 2020 per la Junta Directiva vigent en aquella data.
  4. Aprovació d’operacions de refinançament del club, amb un o més operadors, per import total de fins a 525 milions d’euros.
  5. Ratificació dels nomenaments de membres de la Junta Directiva d’acord amb el que disposa l’article 20.10 dels Estatuts.
  6. Ratificació dels membres de la Comissió Econòmica en virtut de l’article 20.10 dels Estatuts.
  7. Informe del Síndic dels Socis i Sòcies.
  8. Informe d’antecedents, situació actual i, si escau, decisions sobre la Superlliga.
  9. Propostes de socis d’acord amb el que estableix l’article 20.11 dels Estatuts.
  10. Torn obert d’intervencions.