L'Ajuntament vol seguir promocionant l'atletisme
@bcn_ajuntament

L’Ajuntament segueix treballant en el Programa de promoció de l’atletisme a Barcelona iniciat fa quatre anys. I aquest dimarts, en la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports ha presentat tot un seguit de mesures per promocionar l’atletisme. El pressupost destinat és de 981.000 euros per als cursos 2019-2020 i 2020-2021

Promoció de l’atletisme en edat escolar

A la comissió s’ha deixat clar que des de l’Ajuntament es treballa per “garantir i impulsar” l’ensenyament de l’atletisme, tant en horari lectiu – programa L’Escola fa esports a la ciutat com en horari extraescolar -programa Pla de l’esport. En els dos casos, l’Institut Barcelona Esports dotarà de pressupost els programes amb 346.000 euros per garantir que ningú no sigui exclòs per raons econòmiques.

Descomptes directes als clubs d’atletisme per llogar pistes municipals

Hi haurà dues quotes d’utilització anual de les pistes d’atletisme municipals que beneficiaran els clubs d’atletisme de la ciutat. Els abonaments anuals d’atletes de clubs de la ciutat fins a 17 anys tindran un cost de 31,81 euros (IVA inclòs). La segona quota, per als atletes de 18 a 64 anys, serà de 180.32 euros (IVA inclòs).

A més, dins la convocatòria ordinària de subvencions, al llarg dels dos cursos es destinaran 300.000 euros a projectes d’atletisme que presentin les entitats, clubs o associacions.

Millora d’instal·lacions

L’Institut Barcelona Esports invertirà 335.000 euros a construir una nova zona de llançaments al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. A més, l’IBE assumirà les actuacions anuals de manteniment de les pistes municipals, així com la millora o compra de material esportiu inventariable per a la pràctica de l’atletisme.

Ara mateix Barcelona disposa de quatre pistes d’atletisme municipal, a més de la que hi ha a l’Estadi Olímpic de Montjuïc Lluís Companys. Aquestes pistes es troben a l’Estadi Municipal d’Atletisme Joan Serrahima, el Complex Esportiu Municipal Pau Negre – Parc del Migdia, el Centre Esportiu Municipal Can Dragó i el Complex Esportiu Municipal Mar Bella.

A la ciutat també hi ha 11 circuits esportius, que són infraestructures per córrer a l’aire lliure, senyalitzats i dotats de plafons amb serveis pràctics. Aquests circuits es troben al Parc Joan Miró, al Castell de Montjuïc, a Can Dragó, al passeig Marítim, a Diagonal-Cervantes, a Diagonal-Sant Martí, a Aragó-Guipúscoa, a la rambla de Prim, al Parc del Clot, al Parc de la Ciutadella i al passeig del Mirador de les Aigües.

Córrer, un hàbit esportiu consolidat

En diferents enquestes realitzades per l’Institut Barcelona Esports es constata que l’hàbit de córrer es troba entre els més practicats per la població. L’any 2017 córrer pel carrer es trobava entre les tres activitats esportives més practicades amb un 16,5 %. L’any 2018 i en un enquesta a la població en edat escolar es va veure que el 22,22% dels entrevistats va dir que corrien de forma habitual a l’aire lliure.

Amb aquestes xifres a la mà l’Ajuntament vol seguir potenciant la pràctica de l’atletisme, per tant, millorarà i ampliarà els circuits esportius de la ciutat on poder córrer i organitzarà i donarà suport a les diferents proves i curses atlètiques que anualment es duen a terme a la ciutat.

Oferta atlètica a la ciutat

La ciutat acull prop de 60 proves atlètiques distribuïdes al llarg de l’any. Excepte els mesos d’estiu, cada més es pot trobar a Barcelona una mitjana de set proves al mes, per a adults i infants.