El darrer informe del Consell Nacional de la Cultura  i de les Arts (CoNCA) explica que el  70 % dels ciutadans enquestats afirmen que escolten música, miren la televisió habitualment i accedeixen a internet. Per contra, un 40 % no llegeix mai llibres, un 60 % no va a concerts ni exposicions, un 55 % no trepitja les sales de cinema i un 73 % tampoc no assisteix a espectacles. L’informe mostra un estancament de la facturació i del públic als diferents sectors.

Accés a la cultura segons el poder adquisitiu i la formació

L’informe apunta també les diferències d’accés a la cultura segons la formació i el poder adquisitiu. Dibuixa uns usos culturals en funció, sobretot, de l’àmbit econòmic i de la formació de les famílies. Literatura, art i museus només són valorats pel 22 % de la població, que és el més format i amb poder adquisitiu. Un 80 % de la gent amb més ingressos manifesta que la cultura té una importància alta en la seva vida, entre la població amb rendes baixes no arriba al 40 %. Un 90 % dels ciutadans saben que a prop de casa tenen una biblioteca pública, una llibreria o un centre cívic; un 70 % tenen a prop un cinema, un teatre o un espai de concerts, més d’un 60 % sap que a prop hi ha una galeria d’art o un museu. No obstant això, l’ús habitual d’aquests centres culturals no supera el 16 %, a excepció de les llibreries, que freqüenten un 21 %.

Hem analitzat aquestes dades amb Carles Duarte, president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts ( CoNCA); Lluís Torrents, president de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) i Camilo Tarrazón, president del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya. Tots  tres insisteixen que cal que la cultura tingui un preu i que està en mans de les institucions públiques fer polítiques per democratitzar l’accés a la cultura i fer una llei del mecenatge: