Hi ha molta heterogeneïtat en els horaris dels treballadors de l’Administració pública: sempre s’ha de garantir l’atenció presencial però la societat va cap a la digitalització 365 dies l’any.

“El presentisme laboral està cada vegada menys ben vist per l’entorn, si no és que faci un treball efectiu, fitxar és el més fàcil però cal anar cap a unes administracions que treballin per resultats”, aquesta afirmació de l’impulsor de la reforma horària Fabián Mohedano exemplifica la tendència de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat en l’àmbit de la conciliació i els usos del temps. Els horaris públics no es poden retallar sense perdre la qualitat del servei, però s’ha de diferenciar entre l’horari d’atenció al públic, els horaris dels equipaments i l’horari dels funcionaris.

Cap a un govern digital

Cal posar fi a l’escletxa digital entre el funcionariat i també entre els usuaris de l’Administració per tal que els tràmits no presencials siguin la norma, hi ha molta gent gran que necessita un acompanyament i per això és important que els serveis de cara als usuaris no perdin qualitat, però al mateix temps és important que les diferents administracions impulsin la reforma horària que faci més racional l’ús del temps, no només per qüestions de conciliació sinó també per millorar la seva salut.

Fabián
Mohedano, impulsor de la reforma horària, Olinda Anía, experta en polítiques de reforma de l’Administració al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, i Carme Carrera, coordinadora de Programes de Temps i Economia de les Cures de l’Ajuntament, debaten sobre el paper de l’Administració pública en els nous usos del temps.
Escola-ho aquí: