La percepció que ha plogut moltíssim els darrers mesos no és tan sols una sensació sinó una realitat. Ho proven les dades de precipitació que han anotat els observatoris de la ciutat i l’entorn metropolità de Barcelona. A l’Observatori Fabra, entre el primer dia del 2018 i el 15 d’abril s’han totalitzat 337 litres per metre quadrat. Una dada realment notable, ja que, segons el cap de Climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, suposa el segon registre més elevat d’aquest període en aquest observatori, amb dades des del 1914.

Només l’any 1982 va ploure més que enguany, tot i que no pas gaire més, aquell any en el mateix interval de temps en van recollir 348 litres.

Cal apuntar, a més,  que la pluja d’aquest 2018 va iniciar-se a finals de gener perquè fins llavors la precipitació havia estat ben poc rellevant a Barcelona. El 26 de gener, però, es van obtenir fins a 45 litres a l’Observatori Fabra. Des de finals de gener i fins al 16 d’abril, la successió de borrasques i de fronts associats van implicar que la pluja -o la neu- visités la ciutat de forma força regular.

26 dies de precipitació superior a un litre per metre quadrat

A l’Observatori Fabra es registren fins a 26 dies de precipitació superior a un litre per metre quadrat: cinc dies al gener, vuit al febrer, vuit al març i cinc a l’abril. Cal recordar, a banda, que en aquest període s’ha arribat a veure caure neu -o aiguaneu- en vuit ocasions, compatibilitzant els dies del mes de febrer i de març.

Els 337 litres per metre quadrat també suposen una dada destacable tenint present que, de mitjana, a l’Observatori Fabra es recullen poc més de 600 litres al llarg de tot l’any o que en tot l’any 2017 es van recollir 518 litres per metre quadrat.

La sequera pluviomètrica s’atenua

Per avaluar l’estat de la sequera el Servei Meteorològic de Catalunya utilitza l’índex de precipitació estàndard (IPE), que permet fer una avaluació del dèficit o excés de precipitació al territori i per a una varietat d’escales temporals. Els intervals més llargs, superiors a 12 mesos, aporten informació sobre l’estat de les aigües subterrànies i l’emmagatzematge d’aigua als embassaments; els intervals més curts, inferiors a nou mesos, són útils per estimar la humitat del sòl, aspecte molt important per a l’agricultura i els boscos.

La pluja ha estat un veritable regal per a boscos i aqüífers, però convé que continuï plovent d’ara endavant, ja que tal com mostren els mapes dels darrers 24 mesos la sequera encara es fa palesa en alguns sectors del territori, sobretot dels dos extrems del país.