Barcelona s’ha llevat novament amb molt mala visibilitat i presència de calitja. La humitat elevada, la presència de núvols prims, però sobretot la  presència de partícules en suspensió, han estat els responsables d’aquesta terbolesa al cel de la ciutat.

A diferència del que passava amb els nivells de diòxid de nitrogen -moderats a primeres hores del dia a Barcelona-, la concentració mitjana de partícules en suspensió (PM10) era notable en dues de les estacions la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Qualitat de l’aire (XVPCA), on se superaven -de bon matí- els 50 micrograms per metre cúbic d’aquest contaminant (mitjana de 24 hores), un valor qualificat com a dolent segons l’escala de l’Ajuntament de Barcelona. Això passava a l’estació del Poblenou i a la de Gal·la Placídia.

A mig matí de dijous la situació ha millorat lleugerament i, en el cas de Gal·la Placídia, per exemple, ja no se superava la mitjana de 50 micrograms per metre cúbic.

Imatge de dijous al matí mirant cap a la ciutat de Barcelona i Collserola des del prelitoral a dalt, i en un dia clar a sota (autor: Jordi Rodoreda).

Intrusió sahariana a la vista

La presència d’una pertorbació a l’oest de la península Ibèrica ha començat a impulsar cap al nord una massa d’aire càlid a tots els nivells procedent del nord d’Àfrica. La massa d’aire va acompanyada de pols del desert del Sàhara en suspensió.

Els models de previsió anuncien que la pols del desert es farà més evident al nostre entorn divendres i que es mantindrà, en altura, com a mínim fins a l’inici de la setmana vinent. La intrusió sahariana contribuirà -malauradament- a mantenir els nivells de partícules en suspensió força elevats, una mala notícia de cara a la qualitat de l’aire urbà dels pròxims dies.

Les partícules de sorra, a més, es podrien combinar divendres amb algunes precipitacions febles cap al sud de Catalunya i esporàdicament també a Barcelona, un fet que fa preveure la possibilitat de gotes brutes de fang a la ciutat.

Quan s’activa un avís preventiu de contaminació a causa de les partícules?

Convé recordar que un avís preventiu per partícules es decreta quan la mitjana diària dels nivells de PM10 del dia anterior supera els 50 micrograms per metre cúbic a més d’una estació de mesura integrada a la XVPCA, i quan la previsió de 24 hores indiqui que els nivells es mantindran elevats i es continuarà superant el valor diari de 50 micrograms per metre cúbic.

I un episodi de contaminació per partícules?

La declaració d’un episodi ambiental de contaminació -pel que fa a les partícules- es pot decretar en el cas de la persistència de nivells de partícules PM10 superiors a 50 micrograms per metre cúbic durant més de tres dies en més d’una estació i que la previsió de 24 hores indiqui que els nivells es mantindran elevats i es continuarà superant aquest llindar.

També es pot passar d’avís preventiu a episodi ambiental quan la mitjana diària dels nivells de PM10 del dia anterior sigui superior al valor de 80 micrograms per metre cúbic en més d’una estació de mesurament de la XVPCA, i quan la previsió de 24 hores indiqui que els nivells es mantindran elevats i es continuarà superant el valor diari de 50 micrograms/m3.

A @btveletemps seguirem atentament com evoluciona la qualitat de l’aire aquesta setmana.