L’Institut Infància i Adolescència de Barcelona ha fet una enquesta entre uns 4.000 nens i nenes. Les conclusions indiquen que els nois de cinquè de primària no estan satisfets del tot amb aspectes de la seva vida, com el temps lliure i el físic.

El Pau Rodríguez ens parla del grau de complaença dels nens de 10 anys i cerca trobar les explicacions del per què els nois no estan del tot a gust amb la seva vida d’estudiant. El nostre col·laborador s’ha acostat a l’Escola Baloo, de Montbau, i en parla també amb Jaume Funes, psicòleg i educador, per valorar els resultats de l’enquesta i indagar més sobre aquest tema.