Centre de menors

Conversa a “El Matí de Barcelona” sobre com està funcionant el sistema d’acollida als menors no acompanyats a Barcelona. Amb Oriol Amorós, secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat; Lluís Vila, vicepresident del Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya;  Mohamed El Ghaidouni, president de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya i Cristina Vilaplana de Juan, educadora social en centres de menors no acompanyats, membre de l’associació de Dones Musulmanes de Catalunya i portaveu de la Plataforma Sants,Hostafrancs i La Bordeta acullen. Pots seguir aquí el debat