El nostre col·laborador Òscar Montero ens explica la hipotètica aplicació de la tecnologia a les eleccions. El vot electrònic no és tan fàcil d’aplicar com podria semblar en primera instància, i les llistes del padró suposarien un primer inconvenient, ja que qualsevol país podria manipular unes eleccions mitjançant un biaix. Això només es podria controlar de forma eficaç amb un comitè de científics experts que valoressin la seva qualitat, però per ara és una opció llunyana.

Detectar fraus electorals si s’apliqués el vot electrònic seria complicat i ara per ara no és una opció viable per qüestions econòmiques i de seguretat . Països com Holanda o Alemanya ja gairebé l’han descartat.