El terme de ciutat intel·ligent engloba aquelles metròpolis que a través de les noves tecnologies milloren la qualitat de vida dels ciutadans.

En ple congrés de les ciutats intel·ligents, Barcelona surt com a referent mundial en la gestió de les aplicacions que han de facilitar la vida als ciutadans. A l’espai de ‘Ciència’, l’Òscar Montero analitza què significa exactament el terme “smart city”, a què respon el model tecnocientífic que proposen i si realment les aplicacions estan millorant la vida dels ciutadans.