Ara fa uns dies el Servei Meteorològic de Catalunya va fer públic el butlletí anual d’indicadors climàtics en què destacava que la temperatura mitjana a Catalunya ha augmentat 1,6 ºC des de l’any 1950.

Pel que fa a la ciutat de Barcelona cal destacar que el 2017 va ser el cinquè any més càlid des del 1780.  La temperatura mitjana anual a la capital catalana s’ha incrementat a un ritme de +0,08 ºC per decenni des del 1780, és a dir, ha augmentat globalment des d’aleshores 1,8 ºC.

L’any més càlid de la sèrie històrica de Barcelona va ser el 2015 amb una anomalia de +1,1 ºC respecte a la mitjana del període 1981-2010, mentre que el més fred va ser el 1816 amb una anomalia de -3,0 ºC.

Convé fixar-se en el fet que, malauradament, els anys més càlids viscuts a Barcelona corresponen als anys 2015, 2006, 2016, 2003 i 2017, tots  durant el segle XXI.

El grup de climatologia de la Universitat de Barcelona

La ciutat de Barcelona disposa d’observacions meteorològiques diàries pràcticament contínues des de gener del 1780. Per longitud i continuïtat representa una de les millors sèries climàtiques del sud d’Europa. La sèrie de temperatura ha estat recuperada pel Servei Meteorològic de Catalunya els darrers anys.

El grup de climatologia de la Universitat de Barcelona ha elaborat recentment l’animació gràfica que il·lustra aquesta notícia i que permet veure clarament, i en tan sols uns pocs segons, l’evolució de la temperatura de la ciutat de Barcelona al llarg dels anys.

El grup de climatologia és un grup consolidat per la Generalitat de Catalunya que es dedica a estudiar molts aspectes del clima a la mediterrània, sobretot pel que fa a al precipitació i els índex de teleconnexió. El grup està composat per personal multidisciplinar i és coordinat per en Javier Martín Vide.