El director d’Eternam, Xavier Palau, afirma que molta gent ignora que la vetlla es pot fer a casa. Si el funeral surt més econòmic que el que s’ha pagat amb l’assegurança, t’haurien de tornar els diners.

Avui parlem del preu de morir-se a la nostra ciutat. En els darrers mesos s’han presentat uns estudis de l’Ajuntament de Barcelona sobre els enterraments,  que informen que el preu oscil·la entre els tres mil i els set mil euros. Els alts costos han generat un intens debat sobre la creació d’una funerària municipal, un projecte que de moment ha quedat aturat per manca de suports polítics.  Quant costa realment una defunció a Barcelona? Com poden les petites funeràries instal·lar-se al mercat de la ciutat? Quina ha estat l’evolució històrica dels enterraments? En parlem amb en Xavier Palau, directiu d’Eternam, una petita funerària de Manresa; Aureli Sánchez, president d’ESFUNE, i Àngel Casals, professor d’història de la Universitat de Barcelona.