Guillermo Hurtado, tècnic en accessibilitat de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, afirma que l’accessibilitat universal no és només poder-se desplaçar, sinó poder gaudir de tots els servis que s’ofereixen a la ciutadania.

Avui parlem a la nostra tertúlia sobre si realment Barcelona és una ciutat plenament accessible o no. Segons un reial decret del 2013, des del dia 4 de desembre del 2017, tots els edificis públics, espais urbanitzats, els transports públics i els serveis d’informació haurien de ser completament accessibles. Què s’entén per accessibilitat universal? Hi ha problemes d’accessibilitat a Barcelona? Què hi diu la legislació vigent? En parlem amb Enrique Rovira, arquitecte de Rovira-Beleta; Guillermo Hurtado, tècnic en accessibilitat de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, i Lluís Gotor, expert en temes d’accessibilitat de l’estudi d’arquitectura PMMT.