El 2018 ha estat un any de xifres històriques per al Port de Barcelona, que ha aconseguit rècords en pràcticament tots els indicadors. Globalment, s’han assolit 67,7 milions de tones de tràfic (comptant passatgers, contenidors i líquids, entre altres). Això suposa un 10 % més que el 2017. Si es miren amb detall les dades, les xifres han augmentat en pràcticament tots els sectors: pel que fa als contenidors, el creixement ha estat d’un 15 % (3,4 milions de tones) i el del líquid a granel (sobretot d’hidrocarburs) ha crescut un 5,2 %. El tràfic de passatgers també s’ha incrementat, especialment el de creueristes, que ha augmentat un 12 %. Tot plegat suposa que el Port hagi assolit unimport net de negoci 173, 5 milions d’euros, un 4 % més que el 2017 i un benefici final de 57,3 milions d’euros. Des de la infraestructura destaquen la reducció d’un 30 % de l’endeutament, gràcies a la cancel·lació de dos préstecs amb el Banc Europeu d’Inversions.

Mercat diversificat

Tot i que la Xina continua sent el principal soci comercial del Port (el 25 % dels contenidors tenen com a origen o destinació aquest país), el mercat cada vegada s’està diversificant més. El Port també fa negoci amb països com Algèria, els Estats Units, Vietnam, Mèxic, Tailàndia i Egipte.

Més transport per tren i per mar

Una de les dades destacades del 2018 és el transport ferroviari ha augmentat un 7,7 % (amb més de 262.000 tones), un resultat que ha fet créixer la quota ferroviària del Port més d’un 13 %. Això, segons els responsables de la infraestructura, ha permès estalviar 55.200 tones de CO2. També ha ajudat a millorar la sostenibilitat mediambiental el creixement del transport de mercaderies (un 7 %) per la via marítima, bàsicament a ports com Citavecchia, Gènova, Tànger o Alger. Unes “autopistes del mar” que han permès desviar 150.000 camions de les carreteres.

Un 44 % dels creueristes venen en temporada baixa

Durant tot el 2018 el Port ha rebut 4, 4 milions de passatgers, un 8,6 % més que l’any anterior. Una de les dades destacades és que cada vegada hi ha més creueristes que arriben en temporada baixa i ja representen un 44 % del total.