La crisi sanitària ha obligat l’Ajuntament a posar en marxa tot un seguit de recursos d’emergència per mirar de pal·liar els efectes socials i econòmics d’aquests mesos de pandèmia. La Xarxa de Resposta Socioeconòmica funciona des del setembre i ajuda les persones més afectades per la crisi de la covid a gestionar de manera eficient els diferents ajuts als quals poden optar.

Suport als barris més afectats per la covid

La XARSE es distribueix en set equipaments municipals per poder arribar als barris que, ara per ara, necessiten més recursos per tramitar les ajudes per la covid. Hi ha un punt XARSE al Centre Cívic Trinitat Vella, un altre al Casal de Barri Besòs, a l’oficina del Pla de Barris del Raval, al Casal de Barri de Trinitat Nova, a la Sala Pepita Casanelles —al barri de la Marina—, a l’oficina del Pla de Barris de la Zona Nord i a Bon Pastor i Baró de viver.

Des que es van posar en marxa aquests punts s’han atès un total de 3.305 usuaris, la majoria dels quals són dones. Properament se’n posaran quatre més en funcionament fins arribar als 11 punts al març. Estaran situats a la Prosperitat, el Turó de la Peira i Can Peguera, el Carmel i el Poble Sec.

A part de les gestions per obtenir les ajudes, la XARSE també gestiona recursos per enfortir la salut mental dels usuaris. Fa unes setmanes van entrar en funcionament els grups de suport psicològic i també s’hi ofereixen, entre altres, grups de dol per superar les pèrdues de familiars durant la pandèmia.

Suport per obtenir ajuts

Dins de la XARSE els usuaris es troben dues figures principals. D’una banda, la tècnica referent, que està especialitzada en ajuts i recursos socioeconòmics i atén els ciutadans tant presencialment com telefònicament. La tècnica també realitza un seguiment dels casos i treballa en xarxa amb altres serveis d’atenció al ciutadà.

D’altra banda, una figura clau en aquests punts és el capacitador digital especialitzat en les TIC. Ajuda sobretot en la identificació digital dels demandants així com l’obtenció de la documentació requerida per a cada ajut econòmic.

Entre els ajuts més sol·licitats a la XARSE es troben l’ingrés mínim vital, la renda garantida de ciutadania i els subsidis i prestacions del SEPE.