Tristes a Barcelona

Viatjar pels països de la Unió Europea ens permet tenir un conjunt regulat de drets i algunes comoditats que els ciutadans no sempre coneixen. Per exemple, els drets dels passatgers a l’hora de volar són els mateixos independentment del país de la UE des d’on viatgin. També hi ha un passaport per animals de companyia, la targeta sanitària europea i podem gaudir allà on anem dels continguts en línia que tenim contractats a casa.

El número d’emergència a l’UE: 112 

En cas d’emergència hi ha un únic número d’emergència per a tota la UE, el 112. És un número gratuït i s’hi pot trucar des de qualsevol telèfon fix o mòbil. La trucada és atesa per un especialista que la transferirà al servei d’emergència que correspongui (bombers, policia…).

Quins drets tinc si viatjo en avió?

Els drets dels passatgers que viatgen en avió són els mateixos a tots els països de la Unió Europea. Són drets que s’apliquen tant si el vol es realitza dins de la UE, com si arriba des d’un país de fora de la Unió com si surt de la UE, i estigui operat per una companyia aèria europea o no

Podeu consultar aquí quins són els drets en cas de cancel·lacions i retards del vol.

Què passa si he contractat un viatge combinat?

La UE disposa des d’aquest estiu amb una nova normativa per protegir els ciutadans que contracten viatges combinats. Això inclou les vacances preparades per agència de viatges majoristes comprades des d’un únic punt de venda, ja sigui físic o a la xarxa, però també els serveis de viatge que s’han contractat a través d’una pàgina web on es convida a l’usuari a contractar un altre servei, en un altre web, sempre i quan la segona reserva s’hagi fet durant les 24 hores següents.

Entre les noves normes hi ha l’obligació que el consumidor disposi d’un numero de telèfon per resoldre qualsevol urgència que pugui sorgir durant el viatge, la possibilitat de cedir-lo a una altra persona si avisem amb temps, o el dret de desdir-se’n si es modifiquen substancialment les condicions inicials.

Què puc fer si viatjo en un país on no hi ha ambaixada o consolat?

Es calcula que hi ha set milions d’europeus que viatgen o viuen en països de fora la Unió Europea on els seus estats membres no tenen ambaixada. Des del maig del 2018 hi ha en vigor una nova normativa de protecció del consolat que permet que qualsevol ciutadà de la UE pugui demanar protecció consular a les autoritats diplomàtiques de qualsevol estat membre de la Unió en les mateixes condicions que si en fos ciutadà. Això pot servir-nos, per exemple, en cas de pèrdua o robatori del passaport, d’un accident o una malaltia greu, d’un arrest o una detenció, o de mort a l’estranger.

Puc veure la pel·lícula que tenia contractada a casa?

Des de l’abril del 2018 podem accedir a tots els serveis que tinguem contractats com ara música, pel·lícules, programes d’esport, llibres electrònics o jocs en línia, des de qualsevol país de la Unió Europea sense que suposi cap despesa adicional. El nou reglament posa fi a la frontera digital que impedia accedir als continguts en línia contractats un cop fora del país d’origen.

Puc anar al metge o a l’hospital si viatjo per la UE?

Si tenim la targeta sanitària europea (TSE) rebrem el mateix tractament mèdic que el de qualsevol ciutadà de l’estat de la UE on ens trobem. La TSE és gratuïta i es pot sol·licitar a les oficines de la Seguretat Social demanant cita prèvia per telèfon al número 901 66 565 o per internet.

Em puc endur l’animal de companyia de viatge?

Si és un animal de companyia, com un gos, un gat o una fura, es pot viatjar amb ell si disposa del passaport europeu corresponent. Aquest passaport per a animals de companyia l’expedeix qualsevol veterinari autoritzat i hi han de constar les dades de la vacunació antiràbica. A més, l’animal ha d’estar degudament identificat amb un microxip electrònic amb el mateix codi que apareix al passaport. En cas de voler viatjar amb animals que no siguin gossos, gats i fures, s’ha de consultar la legislació del país de destinació.

Si viatjo en cotxe, com puc saber les normes de trànsit?

Per saber les normes de trànsit del país de la UE on viatgem, la Comissió Europea ha creat l’aplicació Going Abroad, disponible per a mòbils i tauletes. Aquí es pot trobar des d’informació sobre els límits de velocitat als diferents països, fins a si cal portar casc o no si viatgem en moto o quin equipament de seguretat és obligatori dur al vehicle.