Metro de Barcelona ha presentat l’informe  d’un seguiment, segons el qual la treballadora no havia seguit les prescripcions mèdiques de repòs, la setmana abans de reincorporar-se  a la feina. D’altra banda, la defensa ha aportat els informes mèdics que certifiquen que només havia de destar immòbil sis dies i després se li recomanava fer vida normal fins a la data d’alta. El judici ha quedat vist per sentència.