L'avantprojecte de llei de suport als emprenedors vol posar les coses fàcils a aquells que vulguin engegar un negoci. Per això inclou l'obertura d'un portal únic a Internet que permetrà fer tots els tràmits per crear l'empresa, tant si els exigeix l'Estat com la comunitat autònoma o l'ajuntament. Pel que fa als incentius fiscals, en destaca l'anomenat IVA de caixa, que vol dir que les petites i mitjanes empreses amb facturació inferior a 2 milions d'euros NO hauran de pagar l'impost fins que no hagin cobrat les factures. Una de les velles reivindicacacions d'empresaris i autònoms, que s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2014. També hi haurà incentius fiscals per reinversió de beneficis o per activitats d'investigació i desenvolupament. En el camp de tràmits municipals, s'ampliarà la llista d'activitats que no necessitaran llicència municipal d'obertura, i a més, els negocis de menys de 500 metres quadrats podran començar l'activitat abans de tenir el permís de l'ajuntament. També es crearà la figura de l'emprenedor de responsabilitat limitada , que en cas de fracàs no s'exposarà a predre tots els seus béns. I per afavorir la internacionalització, es facilitarà l'obtenció de visats i permisos de residència als estrangers que inverteixin Espanya i creïn llocs de treball, així com als que comprin habitatges de més de mig milió d'euros. Mesures econòmiques i fiscals, però també educatives, ja que per fomentar la cultura emprenedora, se n'inclourà l'assignatura tant a l'educació primària com la secundària.

Una de les mesures estrella de l’avantprojecte de llei és l’anomenat IVA de caixa, que vol dir que les petites i mitjanes empreses amb facturació inferior a dos milions d’euros no hauran de pagar l’impost fins que no hagin cobrat les factures. Aquesta era una de les velles d’empresaris i autònoms, i es començarà a aplicarà a partir de l’1 de gener de 2014. També hi haurà incentius fiscals per reinversió de beneficis o per activitats d’investigació i desenvolupament.

Per agilitzar i facilitar l’obertura de negocis, la nova llei preveu centralitzar tots els tràmits de les administracions central, autonòmica i municipal en un mateix portal d’Internet, de manera que es puguin arribar a constituir empreses en menys de dos dies.

També es crearà la figura de l’emprenedor de responsabilitat limitada perquè, en cas de fracàs, l’emprenedor no s’exposi a perdre tots els béns. I per afavorir-ne la internacionalització, es facilitarà l’obtenció de visats i permisos de residència als estrangers que inverteixin a Espanya i creïn llocs de treball, així com als que comprin habitatges de més de mig milió d’euros.

Al marge de mesures fiscals i econòmiques, l’avantprojecte de llei també vol fomentar la cultura emprenedora incloent-hi assignatures sobre la matèria a les escoles i als instituts.