La clàusula del venciment anticipat és aquella en la qual el banc es cura amb salut i diu al client que si no paga la quota durant tres mesos, se supèn el préstec i li ha de retornar tots els diners que li ha deixat, amb interessos i sumant-hi les despeses. Com que el client no ho pot pagar, això acaba derivant en un desnonament i, a més, amb un préstec perquè el pis moltes vegades ha perdut valor i ni així no es pot pagar tot el que es deu. Ara la justícia eruopea considera abusiva aquesta clàusula i obre la porta que se'n revisin casos, fins i tot quan ja s'ha produït el desnonament. JOSEP MARIA ESPINET advocat especialista en dret immobiliari "Es consideren unes clàusules que poden ser abusives i les clàusules abusives poden comportar que aquells procediments d'execució hipotecària que es facin contra un deutos que no pot pagar el seu préstec quedi paralitzat" Basant-se en això la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca exigeix la nul·litat de tots els desnonaments produïts des de l'any 1995. CARLOS MACÍAS portaveu de la PAH "Totes les execucions hipotecàries s'han fet en base a una llei il·legal a Europa. Llavors, tot i que això no vol dir que sigui d'una manera immediata i hem d'estudiar els mecanismes per poder fer això, des de la PAH tenim clar que reclamarem la nul·litat de tots els procediments d'execució hipotecària i tots els desnonaments des del 1995" Caldrà veure, però, quina serà finalment l'aplicació d'aquest criteri europeu perquè associacions en defensa dels usuaris dels banc i caixes ja han dit que no ho veuen tant clar.

La clàusula del venciment anticipat és aquella en la qual s’estableix que, en cas que el client no pagui la quota durant tres mesos (inicialment era només un), el banc li pot suspendre el préstec i reclamar-li que retorni tots els diners, incloent-hi els interessos i les despeses. En la majoria dels casos, els clients no poden fer front al pagament i això acaba derivant en un desnonament i en un deute de per vida, ja que sovint el pis ha perdut valor i ni tan sols venent-lo pot pagar tot el que li reclamen.

Arran del cas d’un home de Santander, que el va portar als tribunals espanyols, ara el Tribunal de Justícia Europea ha dictaminat que aquestes clàusules són abusives i que els lletrats espanyols han de poder revisar-les en tot moment. En aquest sentit, considera contrària a la regulació comunitària la limitació d’un mes que estableix la legislació espanyola perquè es puguin denunciar aquesta mena de clàusules hipotecàries.

La sentència, segons la PAH, posa en dubte tot el sistema hipotecari espanyol dels últims 20 anys. “Totes les execucions hipotecàries s’han fet en base a una llei il·legal a Europa”, assegura el portaveu de la plataforma, Carlos Macías. Tot i reconèixer que “això no vol dir que sigui d’una manera immediata i hem d’estudiar els mecanismes per poder fer-ho“, Macías avança que “tenim clar que reclamarem la nul·litat de tots els procediments d’execució hipotecària i tots els desnonaments des del 1995“.

Caldrà veure, però, quina serà finalment l’aplicació d’aquest criteri europeu. Algunes associacions en defensa dels usuaris dels bancs i caixes ja han dit que no ho veuen tan clar. Per Josep Maria Espinet, advocat especialista en dret immobiliari, però, no hi ha dubte: “Es consideren unes clàusules que poden ser abusives i les clàusules abusives poden comportar que aquells procediments d’execució hipotecària que es facin contra un deutor que no pot pagar el seu préstec quedin paralitzats.