El Departament de Treball ha aixecat una acta de sanció molt greu a una empresa de Barcelona dedicada a l’hoteleria i el monitoratge per discriminar salarialment les dones treballadores. L’acta, fruit d’una inspecció de treball, proposa una sanció econòmica de 15.625 euros.

L’empresa es dedica a la gestió integral del servei de menjador de diverses escoles de Barcelona. Després d’analitzar el registre retributiu de la plantilla, l’acta de la Inspecció de Treball conclou que la companyia discrimina salarialment als seus treballadors per raó de sexe.

Diferències salarials d’entre el 31 i el 39 %

En concret, la inspecció ha pogut constatar que l‘única dona cap de cuina percep un 31 % menys de salari que els altres homes de l’empresa amb la mateixa categoria professional. També s’ha pogut comprovar que en la categoria d‘ajudants de cuina hi ha una diferència retributiva en complements salarials d’un 39 % a favor dels treballadors que són homes.