Les inversions havien viscut una davallada destacable a partir de 2010

, coincidint amb la reducció del finançament del sistema de transport públic arran de la crisi. Es va arribar, de fet, a una quota mínima de 19,5 milions d’euros el 2014. L’any següent ja es va començar a remuntar el ritme d’inversions, després que les administracions públiques competents en el transport públic a la regió de Barcelona firmessin un acord per sanejar-ne el finançament.

Aquest 2016 les despeses s’han destinat a quatre grans àmbits: la rehabilitació d’estacions del metro, la renovació de la flota d’autobusos, l’actualització de tecnologies de la informació i la millora de la via de les línies 2 i 4 del metro.A causa de la falta d’inversions d’aquests últims anys, la flota d’autobusos havia viscut un envelliment, fins a situar la mitjana d’edat dels vehicles de 9,6 anys. Aquest any, la contractació de nous vehicles està corregint aquesta tendència.

És una mesura que des de l’associació Promoció del Transport Públic han valorat molt positivament, ja que consideren que la xarxa d’autobusos ha estat la gran castigada per les retallades d’aquests últims anys. A parer seu, aquests abandonament en les inversions ha provocat que aquest transport públic, hagi estat l’únic que continua tenint els mateixos nivells de demanda des del 2001.

Els nous models d’autobusos seleccionats són els més nets que la indústria està oferint aquest moment. En total, s’han invertit 30,6 milions en 50 autobusos híbrids, 18 cotxes estàndard de gas natural comprimit i 10 cotxes de dos pisos per al Barcelona Bus Turístic.

A l’agost TMB va rehabilitar integralment 3,3 quilòmetres de la via a la Línia 2, entre les estacions de la Verneda, a Sant Adrià de Besòs, i Pep Ventura, a Badalona. Les obres van suposar una inversió de 4,3 milions, que van servir per corregir els efectes de les filtracions a l’alt nivell freàtic i substituir un aparell de via que havia arribat al final de la seva vida útil. Aquesta l’obra de via va ser la de més envergadura realitzada per TMB els últims anys.

Ara, des de l’octubre, s’estan fent obres de renovació de les vies en un tram entre Barceloneta a Ciutadella – Vila Olímpica, de la Línia 4. En total, es renoven 900 metres de túnel en què tant el carril com les travesses i el balast s’havien degradat per efecte de les filtracions i havien de ser substituïts. Els treballs duraran fins al gener i TMB hi invertirà un total de 2,7 milions d’euros.

Un altra inversió és la que s’està fent des del novembre en les obres de rehabilitació integral de les estacions de Passeig de Gràcia (Línia 3), Paral·lel (línies 2 i 3) i Besòs Mar (Línia 4). També s’estan condicionant andanes a Universitat i Fondo de la Línia 1.

S’invertiran, a més, 9,1 milions d’euros en la renovació de tecnologies per obsolescència en les infraestructures de la xarxa de comunicació, així com la millora del sistema de comunicació en temps real de la xarxa de bus i de megafonia a les estacions.