Teixim el barri és un projecte a través del qual sis persones, la majoria gent gran del barri Gòtic i amb pocs recursos econòmics, podran accedir a un habitatge de lloguer. Fa poques setmanes que el primer dels llogaters ja viu en un d’aquests pisos cedits per un privat durant 10 anys a l’Ajuntament per a ús social a canvi de la rehabilitació dels mateixos.  Aquest projecte s’ha pogut portar a terme per la col·laboració de cinc entitats: Pla de barris de Raval Sud i Gòtic Sud, Fundació Família i Benestar Social, Fundació Hàbitat3, Impulsem i La Boqueria Arquitectes.

En Juan Carlos Funchs fa un més que s’ha instal·lat en un pis del projecte Teixim el barri. Es tracta d’una iniciativa amb la qual es facilita habitatge a persones grans del Gòtic, amb pocs recursos econòmics i que per això fins ara vivien en pensions o en habitacions llogades.

Tot i que encara falten detalls al pis, com per exemple prestatgeries per al televisor o els llibres, en Juan Carlos se sent feliç perquè ha recuperat hàbits que fins ara no podia seguir.

Recuperar hàbits millora l’apoderament personal

Els beneficiaris d’aquests habitatges són usuaris de la Llar la Mercè. La directora de l’entitat, Mercè Giner, explica que “per a nosaltres, llegir a la nit fins a l’hora que vulguem, tenir les teves coses en un lloc sense por que ningú te les toqui, ens sembla normal, però per a moltes d’aquestes persones aquests hàbits i drets, havien desaparegut“. Recuperar aquests hàbits, segons Giner “fa més bé que molts fàrmacs, ja que ajuda a millorar l’apoderament personal i la relació amb l’entorn“.

En Juan Carlos és un dels sis beneficiaris de Teixim el barri. En les properes setmanes arribarà el seu company de pis i s’espera que abans de finals d’any els tres pisos destinats en aquesta iniciativa estiguin ocupats.