Aprofitant que el proper any acadèmic 2013/14 es completa la implantació dels nous plans d’estudi, adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, l’Observatori del Sistema Universitari (OSU) ha analitzat no només els preus públics d’aquest any, sinó l’evolució durant aquests sis cursos que ha durat l’adaptació al pla de Bolonya. L’OSU, un centre d’estudis independent format per professors universitaris, ha analitzat específicament l’evolució del preu de 18 carreres de cinc àmbits diferents.

La primera conclusió és que totes s’han encarit. L’ascens més significatiu de preu -calculat segons el cost total de la carrera i descomptant l’efecte de la inflació- és el de la diplomatura d’Informació i Documentació, que ara costa el 291% més que el 2007. Segueixen aquest particular rànquing les enginyeries tècniques, treball social i magisteri de primària. Les que menys han pujat el preu són biologia, que s’ha encarit un 75% respecte al 2007/08, i enginyeria informàtica, amb un ascens del 69%.

En aquests sis anys, el sistema de preus públics universitaris s’ha modificat tres vegades. Fins al curs 2007/08, les titulacions estaven classificades en quatre nivells de preus diferents. El curs següent, el govern va crear un cinquè nivell, més car, en què va situar els estudis de ciències de la salut. El curs 2010/11, es van reduir els cinc nivells a només tres, tot unificant a l’alça els nivells 1 i 2 i els nivells 3 i 4.

Finalment, aquest any es modifica la valoració dels 37 graus d’enginyeria per passar-los al nivell més alt de cara al curs 2013/14. Això vol dir que, amb les modificacions successives, aquestes titulacions (el 24% del total, que afecten al 12% de tots els estudiants) han passat de l’antic nivell 3 al 5. L’encariment de la matrícula, només aquest any, és del 10,5%. Aquest darrer canvi s’ha fet a petició de les universitats “per ajustar l’aportació dels estudiants al cost real dels estudis”. Segons l’estimació de l’Observatori, uns estudis complets d’enginyeria industrial passen a costar 22.000 € i uns d’enginyeria tècnica industrial (especialitat mecànica), 17.000 €.