La mesura preveu diferents accions per promoure la digitalització de les botigues. A banda de les ajudes econòmiques, l’Oficina d’Atenció a les Empreses de Barcelona Activa dotarà els comerciants d’un eina perquè puguin mesurar el nivell de maduresa digital i conèixer què hauran de fer per millorar. Aquest diagnòstic es farà als establiments amb un perfil digital més baix i és un pas necessari per optar als ajuts municipals. A partir d’aquí, s’estudiarà cada cas en detall i es proposarà un model d’evolució fet a mida que inclogui formació i assessorament. El pas final és aplicar una prova pilot per donar sortida a les demandes del client.

El comprador “online”, a alça

Segons l’Estudi de Maduresa Digital del Comerç, presentat a principis del 2017, un 58,4 % per cent de la compra en línia als comerços de proximitat és ocasional. Tot i això, constata que s’observa una tendència a l’alça d’aquestes compres. D’altra banda, l’estudi recalca que el 62,75 % dels establiments analitzats disposen d’un web publicat a internet, però només el 42,86 % n’actualitza el contingut de manera regular.

El document també extreu altres conclusions de la mostra analitzada: tan sols un 7,71 % de les botigues presenten un nivell de maduresa digital avançat i hi ha escletxa digital entre grups de comerços. Aquest darrer fenomen es produeix a causa de diferents factors, com per exemple la ubicació de l’establiment o el sector d’activitat a què es dediquen.

Paquets de subvencions per dos anys

Dels 1,7 milions d’euros, 980.000 són per a ajuts i subvencions. El consistori disposa d’un pressupost de 340.000 euros per al 2018 i 640.000 per al 2019. La resta de diners se’ls emporta la formació, l’assessorament i les eines digitals que es posin a l’abast dels comerciants. A banda d’accions particulars als locals, es crearà un web on es recollirà informació sobre el programa i diverses eines que ajudin els venedors (secció de notícies, agenda d’esdeveniments, casos d’èxit, etc.). Totes les dades es compartiran amb l’Observatori del Comerç de Barcelona.

Ja fa temps que s’insisteix a impulsar la venda “online” a comerços i mercats de la ciutat i adaptar-los a les noves necessitats dels compradors. Un exemple és el projecte Manzaning, que una emprenedora particular va tirar endavant el 2016. Es tracta d’una aplicació que permet al petit comerç arribar al client a través dels dispositius mòbils.