ANTONI VIVES, tinent d'alcalde d'Hàbitat Urbà "Acabem de passar ara mateix per la seu de Best, amb la inversió de Hutchinson, una de les inversions més grans que s'han produit a Europa al voltant del negoci del Port, però també això implica que hem de treballar molt estretament amb el Ministeri per tal de fer que els accessos viaris i ferroviaris es continuin desenvolupant com de fet està passant en aquest moment". ARTUR MAS, president de la Generalitat "Yo lo que les pido sobretodo es que cuando las licitaciones estan hechas, pues los calendarios se vayan cumpliendo. Se que en este sentido ustedes hacen un esfuerzo, el que pueden, pero les pido un esfuerzo redoblado porque en este corredor del mediterraneo nos jugamos una buena parte de esta alta velocidad de nuestra internacionalización".

La Fira de Barcelona acull del 3 al 5 de juny el SIL més internacional dels últims anys. De les més de 500 empreses que hi participen la meitat són estrangeres. L’organització del saló espera rebre la visita de més de 3.600 professionals.

En la inauguració el tinent d’alcalde d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives, ha aprofitat la presència del secretari d’Estat d’Infraestructures, Rafael Catalá, per recordar-li el compromís d’acabar la construcció dels accessos ferroviaris al Port de Barcelona.

Per la seva banda el president de la Generalitat, Artur Mas, també ha demanat a Catalá que no deixin de banda la construcció del corredor mediterrani i que compleixin els terminis de construcció.