La Patrícia Puig és la responsable de felicitat de l’empresa Vortex. Es tracta d’una petita companyia de vuit treballadors ubicada al Parc Tecnòlogic BCN Nord dedicada a la creació de models meteorològics que simulen la informació del vent que fa en qualsevol lloc del món.

Des de 2013, a més de les seves tasques com a tècnica meteoròloga, és la responsable d’escoltar les preocupacions dels companys per tal de millorar l’ambient de treball. La iniciativa va sorgir del soci fundador de l’empresa, que va creure, com explica la Patrícia Puig, que “era molt important que els empleats estiguem còmodes” i va considerar necessari “que hi hagués una figura que parlés amb els companys” per tal de conèixer les preocupacions i neguits.

Arran de la implantació d’aquesta figura, la responsable de la felicitat va detectar, per exemple, que “molts pares tenien dificultats per compaginar treball i família quan els fills es posaven malalts”. Després de sondejar solucions com el teletreball, l’empresa va decidir donar 10 dies extres de vacances a l’any per aquests temes.

Iniciatives per conciliar vida laboral i familiar

A més de Vortex, altres empreses com Vertisub i Metropolis Centre Especial de Treball han rebut el Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps impulsat per l’Ajuntament, que es va lliurar aquest dilluns al Saló de Cent.

Metropolis Centre Especial de Treball ha estat reconeguda per mesures que milloren la legislació vigent en matèria de cura de dependents a càrrec, i Vertisub per impusar els acords de treball flexible i oferir permisos per a la cura de persones dependents.

La menció especial al membre de la xarxa Nust (Nous Usos Socials del Temps) va ser per a Unipresalud per l’establiment de la jornada intensiva i flexible per a totes les persones treballadores a temps complet. A més, es va concedir un accèssit a isardSAT per impulsar un procés participatiu per identificar les necessitats de conciliació a l’empresa.

En l’acte d’entrega del premi, l’escriptor i professor Christian Felber va pronunciar la conferència “L’economia del bé comú”, en què entre altres mesures va proposar que les empreses ofereixin un any lliure cada 10 anys de feina per donar més espai a altres tipus de feina com la pròpia, la destinada a la cura d’altres o treballar per a la comunitat”.