Els representants de la la comissió promotora de la renda garantida de ciutadania han presentat un escrit al Parlament en què insten els grups a fer complir la norma perquè la situació és insostenible per a molts catalans que encara no reben l’ajuda. Això, malgrat que la norma va entrar en vigor el 15 de setembre de l’any passat, ara ja fa més de set mesos. La comissió ho desvincula de l’aplicació de l’article 155, tot i que reconeix que l’absència de govern impossibilita fiscalitzar i revisar com cal les ajudes mitjançant la creació d’un reglament específic de la llei i una comissió de seguiment.

Incompliments i manca d’informació

La comissió denuncia que hi ha nombrosos casos de sol·licitants que encara no han rebut resposta, tot i que ja ha transcorregut el període de cinc mesos establert per la llei. Per això, reclamen que se’ls concedeixi per silenci administratiu. També afirmen que s’abusa del requeriment de noves dades quan falta poc temps perquè acabi aquest termini legal del qual disposa l’administració per contestar. D’altra banda, diuen que es neguen massa peticions de manera injusta i sense cap argumentació i que, algunes, es comuniquen de manera inadequada, i generen indefensió als sol·licitants.

El departament diu que s’han respost el 56 % dels casos

Segons les darreres dades de seguiment de l’aplicació de la renda garantida de ciutadania facilitades a betevé pel Departament de Treball, Afers Socials i Família, fins al 15 de març s’havien atès 71.000 sol·licituds de la prestació o bé en una oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya o a una oficina d’Afers Socials i Famílies. D’aquestes, el departament assegura que s’ha donat resposta a més de la meitat, un 56 %.  Del total de peticions, en 28.000 casos ja es va detectar que se’n tramitaven que no complien els requisits. D’altra banda, de les que van seguir el curs ordinari de tramitació es van valorar 12.000 expedients i en el proper mes n’hauran valorat 6.000 més.

Més recursos per a la renda garantida de ciutadania 

Des del departament també informen que han augmentat els recursos que es dediquen a la renda garantida de ciutadania. En àmbit econòmic anteriorment es pagaven 11 milions d’euros de nòmina mensual als beneficiaris de la renda mínima d’inserció que ara cobren un total de 20 milions mitjançant la renda garantida de ciutadania. També s’ha reforçat el personal amb la contractació de 400 nous professionals pel SOC i per la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa, encarregats de tramitar la RGC. La setmana vinent hi ha una reunió amb les entitats que haurien de formar part de la comissió de seguiment de la renda garantida de ciutadania.