reforma laboral 2022

La reforma laboral 2022 és una realitat, després de l’aprovació per part del Govern espanyol i la validació al Congrés dels Diputats. La nova llei suposa un canvi en les relacions entre els treballadors i els empresaris. Tot i això, ara, les empreses disposen fins al 30 de març per adaptar-se a la nova norma. La reforma laboral busca posar fi a la temporalitat i la precarietat laboral i té el suport de la patronal i els sindicats.

A continuació et detallem els sis canvis de la reforma laboral 2022 que ja ha estat publicada al BOE a través d’un reial decret llei.

1. La reforma laboral 2022 limita els contractes temporals

Un dels objectius clars de la reforma laboral 2022 és posar fi a la temporalitat i fomentar els contractes indefinits. Per aconseguir-ho, la norma que ja ha ratificat el Congrés dels Diputats estableix dos supòsits per fer contractes temporals: cobrir un lloc de feina per causes sobrevingudes, com ara una baixa laboral o un increment puntual de la feina, o per situacions previsibles com ara una campanya de Nadal.

La norma també preveu penalitzar les empreses pels contractes de curta durada, és a dir, inferiors a 30 dies. Per exemple, si es necessita cobrir un lloc de feina durant 10 dies i es contracta un únic empleat, l’empresari haurà de cotitzar 26 euros addicionals a la Seguretat Social en el moment de donar de baixa el treballador. Mentre que si aquests mateixos 10 dies de feina els cobreix amb dos contractes de cinc dies cadascun, haurà de pagar 52 euros. Aquesta normativa no s’aplica als contractes de substitució.

reforma laboral 2022

2. Desapareix el contracte per obra i servei

La reforma laboral 2022 elimina el contracte per obra i servei, que permetia temporalitats que en el cas d’alguns empleats podien arribar als quatre anys. En canvi, es fomenten els contractes fixos-discontinus per aquelles feines de temporada o estacionals. En aquest cas, l’antiguitat de l’empleat serà l’equivalent a tot el temps que hagi durat la relació laboral i no la suma dels períodes treballats.

3. Canvis en els contractes de formació

La nova reforma laboral, que deroga l’aprovada pel Partit Popular el 2012, estableix dos tipus de contactes per formació. Un adreçat a les persones que estudien i fan pràctiques i un altre per a persones que ja han acabat la formació i volen agafar experiència professional. La norma estableix que el sou d’aquests treballadors anirà en funció del que marca el conveni i no podrà ser inferior al salari mínim interprofessional. A més, la durada dels contractes de formació serà de sis mesos a un any i queden prohibides les hores extres, els torns rotatius o les jornades nocturnes.

4. El treballador passarà a ser fix si l’empresa comet irregularitats

Si les empreses cometen alguna irregularitat contractual amb els treballadors, la reforma laboral 2022 estableix que l’empleat passarà a formar part de la plantilla fixa. A més, les sancions a les empreses s’individualitzen i s’estableixen multes de fins a 10.000 euros per cada treballador i no per cada empresa, com es feia fins ara.

5. Pròrroga dels convenis col·lectius mentre duri la negociació

El reial decret llei 32/2021 prorroga indefinidament els convenis col·lectius mentre duri la negociació d’un nou text entre sindicats i empresa. A més, el conveni de sector preval de nou sobre el conveni d’empresa i marcarà la jornada de treball i els salaris dels treballadors.

6. Els ERTO, per evitar acomiadaments col·lectius

La reforma laboral inclou i potencia els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) com una eina per evitar els acomiadaments col·lectius, tal com ja s’ha fet durant la pandèmia. Segons la norma aprovada pel Govern espanyol, els sindicats i la patronal, es redueix a set dies el període de consultes en les empreses de menys de 50 empleats i s’obre la porta a prorrogar la vigència de l’ERTO sense haver de tramitar-ne un altre.