Durant els mesos que la llei antidesnonaments ha estat vigent des de l'aprovació el mes de juliol, la norma no s'ha pogut desplegar del tot però sí que s'han aconseguit resultats evidents. IRENE ESCORIHUELA, directora de l'Observatori DESC "S'han evitat més de 32mil talls de suministrament a Catalunya. Després sí que alguns Ajuntament que han donat dades sobre quants desnonaments s'han evitat gràcies a la llei. Aquí a Barcelona ahir es deia que més de 600." Amb el recurs del Govern espanyol, però, els bancs i grans propietaris ja no estan obligats a fer lloguers socials a famílies en risc de desnonament. També desapareix la segona oportunitat per deixar lliure de deutes inassumibles les famílies. I es posa fi a la cessió obligatòria de pisos buits o en mal estat al parc públic d'habitatge. El recurs ha sorprès el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. JESUS SÁNCHEZ, Comissió de Normativa de l'ICAB "Estàvem convençuts que tenia una cobertura des de la vessant legal el Constitucional i que no afectava ni vulnerava cap norma competencial ni exclusiva de l'Estat. Pot provocar una situació de manca de cobertura legal per donar solucions a determinats drames socials." Com a solucions l'administració catalana pot tornar a legislar per donar cobertura a bona part de les mesures escapçades. En àmbit europeu no hi ha instàncies on acudir perquè l'habitatge és de competència estatal. I mentrestant, el recurs de la llei no afecta aquells que hagin aturat un desnonament i hagin obtingut un lloguer social. Només s'aturen les sancions obertes a propietaris i bancs.

A més, ja no existeix la cessió obligatòria de pisos buits o en mal estat per tal d’augmentar el parc públic d’habitatge. Aquesta mesura ha sorprès el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ja que, segons ha explicat Jesús Sánchez, de la Comissió de Normativa de l’ICAB, “tenia una cobertura des de la vessant legal i no afectava ni vulnerava cap norma competencial ni exclusiva de l’Estat”.

El que es manté en vigor de la llei és la capacitat de reallotjament i de donar ajuts per evitar desnonaments per part de les administracions. Irene Escorihuela, directora de l’Observatori DESC, ha assegurat que amb la normativa en vigor s’han evitat més de 32.000 talls de suministrament a Catalunya i s’han aturat més de 600 desnonaments a Barcelona.

El recurs de la llei no afecta aquells que hagin aturat un desnonament i hagin obtingut un lloguer social. Només s’aturen les sancions obertes a propietaris i bancs. En espera de conèixer els fonaments del recurs del Govern, a banda de legislar de nou, les administracions autonòmiques no poden recórrer a Europa perquè l’habitatge és competència de cada estat.