Quatre de cada cinc autònoms enquestats per Pimec asseguren que no podrien aguantar noves restriccions derivades d’una tercera onada de la covid-19. De fet, un 40,9 % asseguren que haurien de tancar definitivament el negoci, i un 44,1 % que no aguantarien gaire bé però podrien continuar.

És el balanç de l’informe Impacte de la covid-19 sobre autònoms, que ha fet públic aquest dimarts la patronal Pimec. La presentació de l’estudi coincideix amb el pagament de les ajudes destinades al col·lectiu, que el govern preveu abonar a 116.000 autònoms abans que acabin les vacances de Nadal.

Balanç del 2020, en vermell

El col·lectiu d’autònoms acaba l’any 2020 amb un descens majoritari de l’activitat: el 89,3 % de professionals ha patit una davallada de l’activitat, la majoria dels quals, un 47,3 %, ha reduït a la meitat, o més, el volum de feina. Ara mateix un 18,3 % dels autònoms no té cap activitat i aquesta xifra ha augmentat en un 8,4 % respecte del mes de setembre. S’estanca en un 1,85 sobre 5,00 la nota sobre la situació econòmica general.

Davallada de comandes i problemes de tresoreria

La major part dels autònoms, el 67 %, té com a principal problema la davallada de comandes i vendes, seguit del pagament d’impostos (53,2 %), cotitzacions a la Seguretat Social (53,2 %), el pagament de subministraments (35,1 %) i lloguers ( 30,9 %), així com el pagament de salaris (21,3 %).

Vuit de cada 10 autònoms té problemes de tresoreria, una dada que augmenta 5,7 punts percentuals des del setembre i que es queda només 0,7 punts percentuals per sota de la situació que tenien el 4 d’abril.

Pessimisme de cara al 2021

La immensa majoria dels autònoms, un 86,4 % preveu problemes financers, un 48,9 % creuen que arribaran durant el primer semestre del 2021. Un 65,1 % apunta que tindrà una davallada de l’activitat i un 47,3 % apunten que aquesta reducció serà de la meitat o més. Fins a un 36,5 % d’autònoms estimen que puja el risc de tancament de la seva activitat.