La protesta s’ha repetit simultàniament a les principals capitals espanyoles davant de les botigues més cèntriques de Vodafone. Els treballadors demanen que es retiri l’ERO i que s’obri una taula de negociació, amb l’objectiu d’identificar els possibles desajustaments i trobar models alternatius sense arribar a imposar l’externalització com a única mesura.