“Els barcelonins veuran per primera vegada en els darrers 25 anys que el rebut de l’IBI no s’apuja ni un cèntim”

respecte al de 2015. Així ha anunciat el projecte del govern municipal Gerardo Pisarello, que ha afegit que l’objectiu és augmentar les bonificacions de l’IBI per “a famílies nombroses o que tenen fills en situació de discapacitat“. Pisarello ha afegit que “allà on la llei no ens permet arribar ho farem a través de subvencions”, en el cas dels llogaters, vídues i famílies monoparentals.

També es vol fer un pas per impulsar la fiscalitat ambiental, a través de bonificacions per als vehicles menys contaminants (fins ara la bonificació que només afectava el primer any i s’augmenta fins als primers cinc anys) i per als edificis que incorporin sistemes d’energia solar.

Noves taxes

La proposta del govern és congelar la taxa de la zona blava però augmentar el preu per anul·lar la denúncia de sis a set euros. Pel que fa a les novetats, es crea una taxa per als ciutadans que deixen el cotxe al dipòsit a llarg termini -es cobrarà el trasllat del vehicle al dipòsit de Castellbisbal-. La quota de la grua es manté congelada i es proposa un nova taxa (73,85 €) per “desenganxar” el cotxe a peu de carrer i abans que se l’emportin al dipòsit, un aspecte que fins ara no estava regulat i que suposarà la meitat del cost de la taxa global (147,7 €).

També s’incorpora un nova taxa per a la reserva d’ocupació de via pública, en el cas d’empreses que vulguin gravar anuncis o pel·lícules als carrers de la ciutat. Fins ara, les productores feien reserves de tota una setmana d’ocupació de l’espai públic i anaven cancel·lant segons les necessitats del rodatge. Aquestes cancel·lacions, que fins ara no es cobraven, es faran pagar perquè es tracta d’un servei amb “finalitat lucrativa”.

Converses amb l’oposició

El govern, que va iniciar els primers contactes amb la resta dels grups la setmana passada, treballa amb la previsió que la Comissió d’Economia les aprovi inicialment el 20 d’octubre i que, després d’un període d’exposició pública, tirin endavant definitivament al plenari del 23 de desembre. Pisarello ha afirmat que “s’han produït múltiples reunions i converses” amb la majoria de grups i creu que “no hi ha arguments de pes” perquè no  votin a favor en l’aprovació inicial.