Una empresa de bioinformàtica amb seu al Parc Científic de Barcelona ha desenvolupat durant dos anys un programa informàtic capaç de generar molècules d’ARN missatger a demanda de manera ràpida i amb una eficàcia molt elevada. L’ARN s’utilitza a la indústria farmacèutica i en recerca per desenvolupar i millorar fàrmacs i vacunes. De fet, el programari català es va publicar com a novetat, al juny, a la revista ‘Nucleic Acid Research’, de la Universitat d’Oxford, i ja s’està emprant per dissenyar i perfeccionar vacunes contra el coronavirus.

Programa gratuït i obert a la comunitat científica

L’accés al programa informàtic es fa des del web de Moirai i és gratuït per a tota la comunitat científica. Hi ha, però, una versió ampliada del mateix sota pagament. Els científics han d’entrar al sistema una sèrie de paràmetres i dades. El programari les processa al núvol i en pocs minuts proposa una molècula nova d’ARN amb una eficàcia molt elevada, això vol dir que un cop provades els científics contrasten que són efectives.

Moirai està amb negociacions amb institucions i empreses privades que ja s’han interessat pel programari. De fet, el programa informàtic ja s’ha començat a utilitzar en recerques de vacunes anticovid que actualment estan en marxa.

Arquitectes d’ARN

L’ARN és una molècula indispensable per a la vida implicada en tots els processos moleculars que es produeixen en qualsevol ésser viu. La funció de l’ARN més coneguda és la de transmetre la informació genètica i traduir-la en proteïna. Aquest tipus d’ARN missatger s’està utilitzant actualment per desenvolupar vacunes. Però hi ha altres tipus d’ARN i cadascun té la seva funció concreta. El programari desenvolupat per Moirai ajuda els investigadors a saber quina forma ha de tenir l’ARN (de quina manera s’ha de plegar sobre si mateix) per tenir una funció determinada.

Som arquitectes de l’ARN. Tenim la capacitat per dissenyar ARN per desenvolupar fàrmacs, mètodes de diagnòstic nous, inclús per millorar vacunes”
Amadis Pagès, Moirai Biodesign

Una “start-up” catalana

Moirai Biodesign es va fundar el 2016 per iniciativa de cinc investigadors. Els científics, tots ells doctors en els àmbits de la biologia i la informàtica i especialitzats en l’ARN es van establir fa dos anys al Parc Científic de Barcelona.

Fins al moment, a més del programari per dissenyar ARN misssatger, han desenvolupat una prova diagnòstica per detectar asèpsia causada per bacteris, virus i fongs. El sistema permet deduir quin és el patogen que ha provocat la infecció i preveure la seva resistència als antibiòtics i, per tant, ajuda a determinar el millor tractament a establir. La prova diagnòstica entrarà en fase d’assaig preclínic amb pacients reals a la tardor i tindrà el suport de l’Hospital del Mar i del Laboratori de Referència de Catalunya.