El preu de l’habitatge a Barcelona ha augmentat un 12,6 % el primer semestre de l’any, i després de quatre anys i mig de pujada ja ha arribat a nivells del 2009. Tot i això, Barcelona ja no és la ciutat on més s’incrementen els preus, al davant ara hi ha Móstoles, València, Madrid i l’Hospitalet de Llobregat, on el ritme de creixement és més alt, però de mitjana a la resta de l’estat encara es mantenen els preus del 2011. És el que apunta un informe de la Universitat Pompeu Fabra amb dades de la immobiliària Tecnocasa.

Tot i els preus i l’augment del finançament de les entitats bancàries, neguen que hi hagi una bombolla immobiliària de nou. Creuen que els alts preus del lloguer han fet que molta gent opti per comprar i això segueix impulsant els preus de la compra de pisos, però el coordinador de l’informe i catedràtic d’Economia de la UPF, José García-Montalbo, assegura que els preus frenaran aviat la pujada, perquè “l’economia s’està aturant, el turisme s’està aturant significativament i la creació de llocs de treball, també”.

L’habitatge que més se segueix venent és el que està per sota dels 200.000 euros, pisos de determinats punts de Sant Andreu i Nou Barris allunyats del centre. Però els que més creixen en nombre de vendes són els que estan entre els 200.000 i els 300.000 euros

Els inversors trien el Poble-sec, el Raval i l’Esquerra de l’Eixample

Un de cada quatre compradors d’aquests habitatges són inversors, i prefereixen els barris del Poble-sec, el Raval i la zona de l’Esquerra de l’Eixample per adquirir immobles. I en la majoria de casos, els paguen al comptat. Els inversors estrangers, però, han baixat, ara en són un de cada quatre, quan el 2013 eren pràcticament la meitat dels qui invertien en pisos.

Els inversors, però, comencen a marxar cap a altres municipis propers a Barcelona, perquè es paga menys per un habitatge. Però això, al seu torn, ha fet que l’onada de la pujada de preus s’escampi com una taca d’oli cap a l’àrea metropolitana.

Preus inflats un 18 %

Ara bé, l’informe alerta que les xifres que s’indiquen als portals immobiliaris estan inflades un 18 % a Barcelona, perquè són les que els propietaris esperen aconseguir pel seu pis, i no pas el preu que se n’acaba pagant finalment. Afegeixen que els canvis en el mercat immobiliari a Barcelona es reprodueixen dos anys més tard a altres ciutats de la resta de l’estat, sobretot pel que fa el ritme de creixement de preus.

Més hipoteques

L’any 2013, el 49,4 % dels pisos es pagaven al comptat i el 50,6 % es finançava amb una hipoteca. Des d’aleshores i amb l’augment dels preus, la situació ha canviat i el primer semestre d’aquest any només el 27,6 % es van pagar al comptat, mentre que el 72,4 % van requerir una hipoteca. Ara bé, també el percentatge dels ingressos que els compradors destinen a pagar la hipoteca és de mitjana del 27,2 %, la mateixa dada que el 2012. De fet, es recomanar no superar el 30 % dels ingressos mensuals per pagar l’habitatge.