La Fundació Hàbitat3 ha estat guardonada amb el Premi d’Or dels World Habitat Awards 2019. La distinció, feta pública aquest dilluns a Londres, reconeix els programes d’habitatge innovadors més importants del món. L’entitat ha rebut el primer premi de l’hemisferi nord, que té una dotació econòmica de 10.000 £ (més d’11.800 euros) i és la primera vegada en 34 anys que una institució espanyola s’endú aquest guardó.

Hàbitat3 és una gestora de pisos de lloguer social impulsada per la Taula del Tercer Sector Social. Un dels programes de la fundació és cercar i adquirir pisos assequibles perquè les entitats socials hi puguin allotjar famílies vulnerables i presentar-los atenció. En alguns casos, a més, actua com a administradora d’aquests habitatges per encàrrec de les mateixes entitats. Amb aquesta iniciativa, gestiona un centenar de pisos en què hi viuen 187 persones.

La seu de la Fundació Hàbitat3, al carrer de la Residència.

Precisament el jurat ha valorat com a experiència innovadora aquest model de treball en xarxa, que fa amb l‘ajuda dels ajuntaments i de l’Agència d’Habitatge de Catalunya. De fet, l’obtenció de pisos a preus assequibles és possible per cessió directa de l’Administració pública, per cessions privades, o per adquisició gràcies a línies favorables de crèdit.

L’exemple de la Casa Bloc

Un dels edificis que en part gestiona la Fundació Hàbitat3 és la Casa Bloc, a Sant Andreu. Aquí viuen diversos col·lectius, com famílies en situació d’emergència social, menors estrangers no acompanyats i persones refugiades. 26 habitatges dúplex de dos i tres habitacions es van rehabilitar per acollir els primers refugiats l’abril del 2016. En total, agestiona 490 habitatges a tot Catalunya (uns 250 a Barcelona), en els quals viuen 1.341 persones.

Hàbitat3 gestiona alguns dels pisos de l’anomenada Casa Bloc, a Sant Andreu.