La resta de passatgers, 606.000, corresponen als que han fet ús dels ferris de línia. En aquest cas, l’augment ha estat del 3 %. El port ha crescut no només en el nombre de viatgers, sinó també pel que fa a les mercaderies. Durant els primers set mesos de 2015 s’hi han gestionat 1.116.000 contenidors TEU, de 20 peus, un increment del 5 % respecte al mateix període de 2014.

El percentatge de mercaderies importades és un 10 % més gran que el de les exportades. En total, el port ha registrat 27,2 milions de tones de mercaderies, que representen un lleuger increment del 0,6 %. Destaca el tràfic de cotxes, que augmenta un 15 %. Concretament, les importacions d’automòbils han crescut un 39 % i les exportacions ho han fet un 2,5 %.

Barcelona s’ha consolidat com a punt de distribució de productes derivats del petroli a la Mediterrània, amb un increment del 61 % en la manipulació de benzina arran de les operacions de transbordament. Recau, en canvi, el tràfic de sòlids a granel (-10,5 %) per la baixada de les exportacions de ciment i les importacions de soja, així com de líquids (-8 %) a causa del retrocés del gasoil i els biocombustibles.