El Port de Barcelona i Barcelona Activa han presentat dos estudis complementaris sobre els perfils professionals demandats per les empreses del sector marítim i portuari, ja que un 43 % d’aquestes companyies afirmen que tenen dificultats per cobrir les vacants amb els especialistes adequats.

El Port de Barcelona i Barcelona Activa han analitzat els perfils professionals demandats per les empreses del sector marítim i portuari. L’informe del Port analitza les necessitats laborals relacionades amb la formació professional, mentre que l’estudi de Barcelona Activa es fixa en persones sense estudis o amb graus universitaris.

Barcelona Activa ha afirmat que s’ha de facilitar l’accés al mercat de treball, però que cal augmentar la qualitat de les feines. Per aquest motiu, les empreses marítimes i portuàries busquen persones que realitzin un “aprenentatge permanent” i, així, adaptar-se als nous perfils demandats. Volen professionals polivalents, preparats per adaptar-se als canvis tecnològics i amb nivell d’anglès.

Alguns dels perfils més necessaris en la nàutica esportiva i industrial són els mecànics i instal·ladors d’embarcacions, i en telecomunicacions, els informàtics especialistes. Pel que fa al transport terrestre, en canvi, els perfils més demandats són els conductors, camioners i encarregats del manteniment dels vehicles industrials.

Entre les empreses de logística i comerç, els perfils que costa més de trobar són els operadors de trànsit i logística i els especialistes mecànics. Per contra, a les terminals d’estibadors les vacants més difícils de cobrir són les de tècnics de manteniment.