En aquest solar del carrer de la Constitució, al recinte de Can Batlló, s'aixecarà la primera promoció d'habitatges de nova construcció en règim de cessió d'ús de la ciutat. Els futurs veïns, socis de la cooperativa La Borda, tindran el dret de viure-hi i pagaran una quota, per sota del preu de mercat, però no seran ni inquilins ni propietaris. La cessió d'ús estableix que la propietat és de la cooperativa, i per tant, una propietat col·lectiva. El sòl és de titularitat municipal i l'Ajuntament els l'ha cedit per 75 anys. JOAN MIQUEL GUALL, Comissió de Comunicació de La Borda "Els habitants que sm al voltant de 50 repartits entre 28 habitatges de tamanys diferents, hem de fer una aportació de 15 mil euros. També hem demanat un crèdit a Coop 57 que també fa una aportació al capital social, i també volem aconseguir quants més socis millor." Per això La Borda farà una campanya de captació de socis amb el nom de "Volem ser 1.000" amb un doble objectiu. D'una banda, trobar socis que facin una aportació de 100 euros per finançar el projecte, i de l'altra, aconseguir que el model s'estengui per crear una nova xarxa d'habitatge social. La Borda és una iniciativa pilot en molts sentits, es finança de manera alternativa i també aposta per un altre model de convivència. Per això són molt importants els espais comunitaris com una cuina menjador, un espai de treball, una sala polivalent o la bugaderia. Un altre pilar del projecte és la sostenibilitat. CRISTINA GAMBOA, arquitecta de La Col i coordinadora del projecte de La Borda "Els materials que s'utilitzaran són sostenibles, per tant, és una mica aquesta combinació de reduir la demanda i tenir un baix impacte ambiental en la seva construcció. Si tot va bé la construcció dels habitatges començarà el darrer trimestre d'aquest 2016 i estaran enllestits en dos anys.

Al número 83 del carrer de la Constitució, la cooperativa La Borda aixecarà la primera promoció de pisos de nova construcció en règim de cessió d’ús. Això vol dir que els futurs veïns, socis de la cooperativa, tindran el dret de viure-hi i pagaran una quota, per sota del preu de mercat, però no seran ni inquilins ni propietaris. La cessió d’ús estableix que la propietat és de la cooperativa, i per tant, col·lectiva.

El solar és de titularitat municipal i està qualificat per a habitatge públic. L’Ajuntament ha cedit el sòl per 75 anys a la cooperativa La Borda, que hi construirà un edifici amb 28 pisos de tres mides: al voltant dels 40, 50 i 70 metres quadrats. La quota que es pagarà dependrà de les dimensions, però de mitjana serà d’uns 400 euros.

Finançament alternatiu

La Borda és un projecte pilot en tots els sentits. Des del concepte de règim d’ús en cessió, però també en la construcció o el finançament. Estimen que la construcció tindrà un cost de 2,4 milions d’euros, uns diners que aconseguiran a partir de diferents fonts de finançament. La primera, els socis que hi viuran. Cada “unitat de convivència” farà una aportació inicial de 15.000 euros. També han demanat un crèdit a Coop 57 i busquen socis que hi facin una aportació de 100 euros.

Per aconseguir aquests socis iniciaran una campanya de captació que també ha de servir per estendre aquest model. Amb el lema “Volem ser 1.000” persegueixen captar socis, però també la creació de noves cooperatives. Com explica un dels membres de La Borda, Joan Miquel Guall, de la comissió de comunicació, “no es tracta només de fer la nostra promoció d’habitatge, volem iniciar un moviment social per al dret a l’habitatge en cessió d’ús”.

Una altra de les particularitats d’aquest edifici és que els pisos no es podran vendre ni rellogar per un preu més alt. “És una mesura per impedir l’especulació immobiliària”, diu Guall.

Vida en comú

Els socis de La Borda viuran en un edifici amb molts espais de convivència o comunitaris. “Estem cansats de l’individualisme i volem recuperar la idea de comunitat, apostem per compartir tasques de cura, d’oci…”, argumenta Guall. Per això els arquitectes de La Col, que han dissenyat el projecte, hi han incorporat espais com una bugaderia, un pis per a visites, una sala polivalent o una cuina menjador.

El despatx d’arquitectes de La Col signa el projecte, que s’ha creat amb la participació dels socis de La Borda. La coordinadora ha estat la Cristina Gamboa, que destaca la importància de fer un projecte participatiu. “Poques vegades els arquitectes tenim la possibilitat de treballar amb els futurs habitants per conèixer de primera mà les seves necessitats i resoldre-les”, assegura Gamboa. En aquest cas, arquitectes i veïns han treballat conjuntament a través de diversos tallers per definir el model d’immoble.

Arquitectura sostenible

Un altre pilar del projecte és la sostenibilitat. En aquest sentit, el primer objectiu ha estat aconseguir un “edifici passiu, que necessiti poca energia per al funcionament diari”, de manera que també es redueixen les despeses en subministrament. Amb aquest criteri, també s’ha buscat que tingui un baix impacte ambiental; es construirà amb fusta i les instal·lacions es basen en energies renovables.

Des de l’equip tècnic volen evitar la construcció d’un aparcament al soterrani perquè la despesa i l’impacte ambiental anirien en contra del model de projecte sostenible que volen impulsar. En aquest sentit han presentat una sol·licitud a l’Ajuntament i n’estan esperant resposta.

Està previst que les obres comencin el darrer trimestre d’aquest 2016 i tindran una durada de dos anys. Per tant, si tot va bé, el 2018 els socis estrenaran la nova llar.