PIMEC

(ACN) PIMEC xifra en fins a 10.000 milions d’euros la pèrdua d’ingressos per a petites i mitjanes empreses i autònoms a Catalunya en cas que els efectes del coronavirus s’estenguin durant tres mesos. Entre l’1 de febrer i el 10 de març, el covid-19 ha provocat un impacte per a les pimes d’entre 2.800 milions i 4.000 milions d’euros. Un 35 % de les empreses han registrat una contracció de vendes o anul·lació de reserves, d’entre un 10 i un 15 % de mitjana. Els sectors més afectats són els de l’hostaleria i la restauració, juntament amb l’industrial, sobretot en termes d’aprovisionament.

Aquestes són les conclusions principals de l’enquesta de PIMEC, elaborada entre el 5 i el 10 de març entre pimes i autònoms, amb una mostra de 1.100 respostes. El 42,9 % de les petites i mitjanes empreses i els autònoms consideren que continuaran patint l’afectació del covid-19 en la seva activitat durant els pròxims mesos. A més, el 66,2 % de les companyies enquestades preveuen que l’afectació de la malaltia a l’activitat s’intensificarà pròximament.

Teletreball i aturades parcials pel coronavirus

La majoria d’empreses (61,9 %) creuen que el principal problema dels pròxims mesos serà la reducció de vendes o l’anul·lació de les reserves. A més, un 30,8 % de les companyies consideren que l’augment de baixes laborals serà un problema. Davant aquesta situació, un 24,5 % de les empreses preveuen incrementar el teletreball, un 15,5 % pensen a implementar aturades parcials d’activitat i un 10 % iniciaran expedients de regulació d’ocupació temporals.

En aquest sentit, el president de PIMEC, Josep González, ha demanat a les autoritats “comprensió, flexibilitat i agilitat” a l’hora de posar en marxa expedients de regulació d’ocupació (ERO) en cas que sigui “aconsellable”. “És evident que hi ha sectors com la restauració i l’hostaleria en què les anul·lacions estan tenint un impacte molt fort, i això pot suposar haver de prendre decisions sobre la plantilla“, ha mantingut.