JOSEP GONZÁLEZ, president de la PIMEC "Ens trobem que els nivells mitjans de formació estan desatesos, en el sentit que falten quadres intermitjos i personal de base molt més qualificat si volem anar cap a una economia basada en el coneixement, en la innovació i en la tecnologia. Hem de potenciar molt la formació professional, fer-la bé. Fer-la d'acord amb un sistema dual de pràctiques i de teoria, que s'hi involucri l'empresariat, que es faci un contracte dual i que es tinguin en compte aquestes grans necessitats, que tenen les empreses, de formació professional".