La cooperativa Raons Públiques s’encarrega de preparar accions participatives per recollir les impressions dels veïns i ha organitzat aquesta passejada pel carrer Gran de Sant Andreu. Ha de servir per definir el pla d’usos de la zona i per regular les activitats comercials, econòmiques i culturals que es poden desenvolupar al nucli del barri.

Totes les opinions que sorgeixin de la participació veïnal es traslladaran als tècnics del districte perquè l’acabin de redactar. També es faran dos tallers oberts a tothom. Un, el 29 de maig, ha de servir per analitzar la identitat del carrer i l’altre, el 5 de juny, per fer noves propostes. 

El pla d’usos de Sant Andreu

L’objectiu d’aquesta nova normativa és preservar el comerç de proximitat, protegir la convivència ciutadana i garantir l’equilibri d’usos entre els diferents establiments i activitats que s’hi desenvolupen. Mentre el pla d’usos s’acaba de definir, el Govern municipal ha suspès durant un any l’atorgament de noves llicències d’activitats de concurrència pública.

 Mentrestant, les obres per pacificar el carrer Gran de Sant Andreu avancen. Els treballs van començar a principi del mes de maig i convertiran aquest eix en una via de plataforma única.