Gas Natural va presentar el seu recurs davant l’Ajuntament el 3 de febrer, mentre que Endesa ho va fer el 8 davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i el va acompanyar d’una petició per aplicar mesures cautelars. Per valorar si tiraven endavant, el Tribunal va requerir al consistori l’expedient de contractació per saber el seu punt de vista. La llei dona dos dies de termini per presentar-lo, però l’Ajuntament no ho va fer. Per això, automàticament el concurs ha quedat suspès de forma cautelar.

Ara el Tribunal està en espera de rebre l’expedient de l’Ajuntament i també una còpia del recurs presentat per Gas Natural al consistori. Llavors haurà d’informar a la resta d’empreses que sí que s’han presentat al concurs de l’existència dels recursos perquè puguin presentar-hi al·legacions.

Quan tingui tota la documentació, el tribunal té cinc dies de termini per emetre una resolució. Si en el termini de tres mesos no hi ha donat resposta, les al·legacions al concurs quedaran desestimades per silenci administratiu.

L’Ajuntament ja ha anunciat que hi presentaran al·legacions: demanaran que es retirin les mesures cautelars i que s’analitzi i es valori el contingut del nou concurs de subministrament. El contracte, que s’havia d’adjudicar aquest divendres, està valorat en 65 milions d’euros per a un període de dos anys i cobreix l’enllumenat dels carrers i l’abastiment dels edificis públics.

Gas Natural i Endesa han guanyat, de moment, la batalla amb l’Ajuntament per al nou contracte elèctric municipal que inclou clàusules de corresponsabilitat per a les empreses per a la lluita contra la pobresa energètica i que preveia sancions en cas d’incompliment. Les grans elèctriques no s’hi van presentar perquè consideraven que aquest punt del plec podria introduir discriminació entre companyies i van presentar un recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic amb l’objectiu que verifiqués que les condicions del concurs s’adequaven a la llei vigent.