L’ordenació específica de terrasses del carrer de la Marina estipula que en el tram entre les avingudes Diagonal i Meridiana hi podrà haver com a màxim 202 taules i 808 cadires. També especifica que s’hauran de distribuir en grups de quatre, sis o vuit en dues fileres. En els trams on les voreres es fan més estretes, es col·locaran en una única fila.

Entre les terrasses i la calçada quedarà una amplada lliure d’11 metres, per on els vianants podran accedir a les parades de bus, per exemple. Respecte a les façanes, la distància serà de cinc metres com a norma general però es fixa una distància mínima de dos metres per a les illes on l’amplada s’escurça. Als xamfrans es deixaran 0,8 metres de marge.

A més de taules i cadires, a les terrasses s’hi podran col·locar para-sols plegables que s’hauran d’alinear entre si. La normativa no permetrà jardineres o mampares.

Aquesta reordenació se suma a les normatives específiques que s’han elaborat per a altres àrees de la ciutat com la Vila de Gràcia o la rambla Onze de Setembre, a Sant Andreu.